XII TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR BORÓW TUCHOLSKICH

XII Turniej szachowy o Puchar Borów Tucholskich
w ramach 59 Dni Borów Tucholskich
230 turniej szachowy na 100–lecie Odzyskania Niepodległości

Patronat medialny nad Turniejem
Tygodnik Tucholski

TERMIN I MIEJSCE

Zawody odbędą się w sobotę, 07 lipca 2018r. w Tucholi.
Sala gier wHali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi,
89-500 Tuchola, ul. Warszawska 17.

UCZESTNICTWO

W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy amatorzy królewskie gry, bez względu na płeć i wiek oraz posiadaną kategorię szachową.
Warunkiem uczestnictwa jest opłacenie wpisowego:
seniorzy – 30zł,
– emeryci, renciści, juniorzy do 18 lat – 15 zł.
WGM, GM, są zwolnieni z wpłaty wpisowego.
Zawodnicy niezrzeszeni, posiadający wyższą kategorię szachową niż IV, starsi niż 7 lat (rocznik 2009 i starsi) płacą dodatkowo 5zł (pięć złotych) opłaty do PZSzach (KOF Nr 1/2018 – aktualizacja z dn. 27 marca 2018 r.).

ZGŁOSZENIA

Do 05.07.2018 r.
– na stronie internetowej Chessarbitra ,
– pisemnie na adres: OSiR Tuchola, 89-500 Tuchola, ul. Warszawska 17,
– email: piotr0017@gmail.com,
– Piotr Jarosz tel. 518560952 (w sytuacji wyjątkowej),

Zgłoszenie do turnieju po tym terminie zwiększa wpisowe o 10zł.

NAGRODY

Ostateczna wysokość nagród pieniężnych zostanie podana przed III rundą.

NAGRODY GWARANTOWANE
open
I miejsce          300zł
II miejsce        200zł
III miejsce       100zł
kobiety
I miejsce          300zł
II miejsce        200zł
III miejsce       100zł
NAGRODY SPECJALNE DLA:
– najlepszych juniorów do lat 12 i do lat 18
– trzech najlepszych zawodników bez kategorii szachowej – bony zakupowe za min. 50zł
– najmłodszego uczestnika turnieju
– najlepszego nienagrodzonego zawodnika powiatu tucholskiego
wśród uczestników turnieju, obecnych na zakończeniu turnieju rozlosowany będzie
Voucher pobytowy w Zajeździe Fojutowo http://www.zajazd-fojutowo.pl/
Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę pieniężną lub rzeczową.

Piotr Jarosz