HUBERTUS W TUCHOLI

Hubertus – święto myśliwych i leśników, jak również jeźdźców, organizowane jest zwykle w okolicach 3 listopada. W okręgu bydgoskim PZŁ, w ostatnich latach, obchody mające uroczystą oprawę, odbywają się w pierwszą niedzielę październik i tak też stało  się w tym roku. Areną uroczystości był teren Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi .

Uroczystości poprowadziła Aleksandra Szulc, przewodnicząca Komisji Promocji Łowiectwa Naczelnej Rady Łowieckiej. Witając wszystkich zebranych, przedstawiła bogaty  plan tegorocznego świętowania.

Uroczyście i z powagą

Obchody patrona myśliwych rozpoczęły się od przemarszu pocztu flagowego PZŁ i pocztów sztandarowych kół łowieckich okręgu bydgoskiego. Na czele kolumny, poczet sztandarowy okręgu bydgoskiego PZŁ. Za nimi weszli młodzi myśliwi, którzy dostąpili zaszczytu ślubowania, wśród nich młode diany. Następnie odbyła się ceremonia wciągnięcia na maszt, flagi Polskiego Związku Łowieckiego, przy dźwiękach sygnału „Darz Bór”.

Mszę Świętą koncelebrowali, duszpasterze myśliwych: ks. prałat Andrzej Koss i ks. kanonik Ryszard Pruczkowski. Celebrę Mszy Świętej uświetnił Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Jenot” Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi, pod kierownictwem Adriana Talaśki. Kazanie wygłosił ks. Ryszard Pruczkowski, proboszcz parafii Bożego Ciała w Bydgoszczy, duszpasterz myśliwych diecezji bydgoskiej. Podkreślił znamienitą rolę myśliwych w kształtowaniu środowiska naturalnego i ochrony przyrody.

Powitanie gości i ślubowanie

Bogusław Chłąd, prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Bydgoszczy powitał  uczestników uroczystości, w tym lokalne władze: burmistrza Tucholi Tadeusza Kowalskiego i starostę tucholskiego Michała Mroza. .

Do licznie zebranych gości przemówili również współgospodarze  uroczystości, łowczy okręgowy Marek Grugel, który szczególnie serdecznie dziękował kołom łowieckim powiatu tucholskiego za dzieło promocji łowiectwa i duże zaangażowanie w organizacje stoisk. Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski oraz dyrektor Technikum Leśnego w Tucholi Piotr Marciniak, podziękowali księdzu kan. Ryszardowi Pruczkowskiemu za znakomitą homilię.

Siedmiu nowo wstępujących członków PZŁ, złożyło ślubowanie myśliwskie.  Ślubujący na chwałę polskiego łowiectwa, otrzymali pamiątkowe akty ślubowania. Odegrano sygnał „Pasowanie”. W imieniu ślubujących podziękowała Lidia Ostrowska z Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 201 „Czapla” w Bydgoszczy.

Coś dla ducha…

Po części oficjalnej, zaprezentowała się Reprezentacyjna Orkiestra Lasów Państwowych Technikum Leśnego z Tucholi, pod dyrekcją Mirosława Pałczyńskiego. Rewelacyjnie zaprezentowali się uczniowie miejscowych szkół i zespoły regionalne – Młodzi Borowiacy i Frantówki z Bysławia.

Kunszt szlachetnej sztuki wabienia jeleni zaprezentował Przemysław Janikowski z Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 248 „Sokół” w Bydgoszczy wraz z uczniami Technikum Leśnego w Goraju.

Atrakcją dla zebranych były kapitalnie zorganizowane pokazy sokolników wraz z udziałem ptaków drapieżnych.

W trakcie pokazu ptaki latały nad głowami widzów, przylatywały na rękawice sokolników, wykonywały ich polecenia.

Dla dzieci i dorosłych prowadzona była edukacja przyrodniczo-łowiecka. Zainteresowani mogli zakupić wyroby z dziczyzny oraz biżuterię i akcesoria myśliwskie.

Konkurs i jego laureaci

Na placu, przed sceną, po przeciwległych stronach, dziesięć kół łowieckich powiatu tucholskiego, prezentowało swoje osiągnięcia na okazjonalnie przygotowanych stoiskach, które zostały poddane ocenie konkursowej. Powołana komisja pod przewodnictwem Sylwii Wałęgi oceniała następujące atrybuty: pierwsze wrażenie, łowiectwo jako pasja, promocja łowiectwa poprzez potrawy z dziczyzny oraz zaangażowanie i wkład pracy.

Laureatami oceny konkursowej zostały koła łowieckie: Nr 99 „Borowiak” – pierwsze miejsce, Nr 94 „Cis” – drugie miejsce i Nr 143 „Borus” – trzecie miejsce. Nagrody pieniężne ufundowane przez Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy wręczał łowczy okręgowy Marek Grugel.

Przewodnicząca Komisji Promocji Łowiectwa Naczelnej Rady Łowieckiej – Aleksandra Szulc, podobnie jak w ubiegłym roku ufundowała nagrodę specjalną – tym razem ambonę myśliwską dla koła, którego członkowie w szczególny sposób wyrazili swoją pasję łowiecką. Nagroda przypadła członkom Koła Łowieckiego Nr 94 „Cis”, którzy nie tylko serwowali pyszną dziczyznę, ale także zaprezentowali medalowe trofea, zdjęcia z życia koła, pokazali, że nieodłącznym towarzyszem myśliwego jest pies, który przez cały czas trwania uroczystości był żywą ozdobą namiotu.

Atrakcji nie brakowało!

Tegoroczne obchody, podobnie jak w minionych latach, zostały wzbogacone o Krajową Wystawę Ras Myśliwskich, organizowaną przez Związek Kynologiczny w Polsce, Oddział w Bydgoszczy.

Każdy uczestnik uroczystości mógł skosztować potraw z dziczyzny. Wszyscy chętni mogli posmakować gulaszu z jelenia i dzika oraz wędlin na stoiskach kół łowieckich. Miejscowe koła stanęły na wysokości zadania i zasługują na serdeczne podziękowania.

Uroczystości zakończył występ Mariusza Kalagi wraz z zespołem.

Pogoda na początku uroczystości – kapitalna, sprzyjała plenerowej imprezie. Jednak od godzin popołudniowych było coraz gorzej. Tym razem uczestnicy uroczystości musieli sobie radzić z pogodowymi niedogodnościami. Dziękujemy włodarzom Tucholi, dyrekcjom: Ośrodka Sportu i Rekreacji i Technikum Leśnego w Tucholi, myśliwym i dianom, zaangażowanym w organizacji tegorocznego święta i kołom łowieckim powiatu tucholskiego za wspaniałą atmosferę.

Do zobaczenia za rok, w innym powiecie naszego okręgu.

autor: Eugeniusz Trzciński

FOTKI