„DOBRA DRUŻYNA PZU”

Miejski Ludowy Klub Sportowy Tucholanka w 2023 roku przystąpił do II edycji konkursu w ramach programu „DOBRA DRUŻYNA PZU

W wyniku jego rozstrzygnięcia klub otrzymał środki finansowe w wysokości 15.000,00 na zakup sprzętu sportowego i częściowe pokrycie kosztów transportu.
Sekcja szachów zakupiła 20 zestawów do gry ( zegary, figury szachowe, szachownice ) pozostałą część wykorzystała na transport dzieci i młodzieży na zawody szachowe.
Sekcja kręglarska wykorzystała środki na transport związany z udziałem w zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim.
Sekcja piłki nożnej zakupiła piłki, dla wszystkich drużyn młodzieżowych, które wykorzystywane są w ramach prowadzonych zajęć sportowych i na meczach ligowych.
Pozostałe środki zostały wykorzystane do opłacenia kosztów transportu dla drużyn młodzieżowych w ramach rozgrywek związkowych na poziomie wojewódzkim.

#dobradruzynapzu

Dziękujemy !

Skip to content